Carl Jedvard Bonde

Carl Jedvard Carlsson Bonde (1813 - 1895)

Privacy Level: Open (White)
Carl Jedvard Carlsson Bonde
Born in Ericsberg slott, Stora Malm, Södermanland, Sverigemap
Ancestors ancestors
Husband of — married in Claestorp, Södermanland, Sverigemap
Descendants descendants
Died in Ericsberg slott, Stora Malm, Södermanland, Sverigemap
Profile last modified | Created 8 Jan 2017
This page has been accessed 143 times.

Categories: House of Bonde | Ätten Bonde | Friherrar | Kammarherrar | Överstekammarjunkare | Ericsberg, Stora Malm (D).

Biography

Carl Jedvard Bonde tillhörde den friherrliga ätten nr 20 som återintroduceras 1803.

Carl Jedvard Bonde var son till överstekammarjunkaren friherre Carl Bonde och hans hustru Ingeborg

Han var sonson till Carl Göran Bonde, bror till Knut Filip Bonde och far till Carl Carlsson Bonde.

Han är i Svenskt Biografiskt Handlexikon även omnämnd som historisk samlare.

1831
Fänrik vid Svea livgarde.

1841
Blev kammarherre hos drottning Desideria.

1846
Gifter sig i februari 1846 på Claestorp i Södermanland med Hovfröken hos H.M. Drottningen, Grevinnan Wilhelmina Sophia Charlotta Lewenhaupt, f. 1817. De får barnen:

Ingeborg Wilhelmina Sophia Charlotta, 1848
Carl, 1850
Ingeborg Wilhelmina, 1853
Ebba Ulrica Wilhelmina, 1854

1854
Blev han överstekammarjunkare.

1857
Fadern avlider och han blir innehavare av Ericsbergs fideikommiss.

1878
Han blev riddare av serafimerorden.

1895
Han avlider den 24 december på Ericsberg.

Sources


See alsoMore Genealogy ToolsSponsored Search
Sponsored Search by Ancestry.com

DNA
No known carriers of Carl Jedvard's Y-chromosome or his mother's mitochondrial DNA have taken yDNA or mtDNA tests and no close relatives have taken a 23andMe, AncestryDNA, or Family Tree DNA "Family Finder" test.

Have you taken a DNA test for genealogy? If so, login to add it. If not, see our friends at Ancestry DNA.Images: 1
Carl Bonde Image 1
Carl Bonde Image 1

Collaboration

On 10 Jan 2018 at 13:01 GMT Eva Ekeblad wrote:

The name Carl Jedvard Carlsson Bonde is unique or at least not known by the Data reportCarl Jedvard is 21 degrees from Caryl Ruckert, 19 degrees from Harriet Stowe and 14 degrees from Henry VIII of England on our single family tree. Login to find your connection.

B  >  Bonde  >  Carl Jedvard Carlsson Bonde