no image

Carl Bonde (1786 - 1854)

Privacy Level: Open (White)
Carl Bonde
Born in Håtunaholm, Håtuna, Uppland, Swedenmap
Brother of
Husband of — married in Ericsberg, Stora Malm, Södermanland, Swedenmap
Descendants descendants
Died in Ericsberg, Stora Malm, Södermanland, Swedenmap
Profile last modified | Created 9 Jan 2017
This page has been accessed 119 times.

Categories: House of Bonde | Ätten Bonde | Överstekammarjunkare | Håtunaholm, Håtuna (C) | Ericsberg, Stora Malm (D).


Contents

Biography

In English below...

På svenska

Carl var son till Carl Jöran/Göran Bonde, baron till Ericsberg och Forssjö bruk i Södermanland och hör till den friherrliga ätten nr: 20 som återintroduceras 1803.

Carl föddes den 6 oktober på Håtunaholm och döptes den 8 oktober 1786. Föräldrar: "Cavailleren hos Hans Kongl. Höghet Kron Prinsen, Högvälborne Herr Baron Carl Bonde och Wälborna Fru Agneta Sophia Hildebrand".
Vittnen: Cavailleren hos Hans Kongl. Höghet Kron Prinsen, Herr Baron Carl Bonde som uppå nådigaste befallning företrädde Hans Kongl Höghet Hertig Carls av Södermanland ställe. Landshövdingen och riddaren av Kongl. Nordstjärneorden Högvälborne Baron Herr Johan Albrecht Wol(?) å egna och Hans Excellence Riks Rådet Gouverneuren för Hans Kongl. Höghet Kron Prinsen Riddaren och Commendeuren Friherre Fredric Sparres vägnar. Högvälborne Herr Baron Düben uppå Kammar Herren hos Hennes Kong. Majestät Drottningen Friherre Reuterholms vägnar. Öfver Intendentenvon Schönfeldts Enkefru, Wälborna Fru Maria Catarina Franck å Egna och Högvälborna Fru Grevinnan Gyllenstolpes, född Hildebrand, vägnar. Öfver Intendenten von Schönfeldts dotter, Wälborna Fröken Elsa Johanna Schönfeldt å egna vägar." [1]

I husförhörslängden för Håtuna 1787-1793 är han redan som barn listad som "Herr Baron" Carl Bonde. [2]

1808
Tillträdde efter sin morbroder, David Gotthard Henr. Hildebrand (f. 1786) det övriga av Hildebrandska fideikommisset (Husen N:o 2 vid Röda Boderne och N:o 3 vid Drottningatan i Stockholm).

1812
Gift med sin syssling Ingeborg Bonde (f. 1790, d. 1857 dotter till översten Carl Filip Bonde och friherrinnan Andréetta Ulrika Sparre). De fick barnen:

Carl Jedvard, 1813
Knut Philip, 1815
Sophia Ulrica, 1817 (gift m Hans von Fersen 1836)

1842
Överstekammarjunkare

1854
Avled på Ericsberg, 67 år gammal den 24 februari 1853, dödsorsak kallbrand. Han begravdes den 10 mars samma år[3] i Ericsbergsgraven i Stora Malms kyrka.


In English

Carl was born October 7, 1786, at Håtunaholm, as the son of Carl Göran Bonde and his wife Agneta Sofia Hildebrand.

May 17, 1812, Carl married his second cousin Ingeborg Bonde, the daughter of Carl Filip Bonde. Together they had three children.

  • Carl Jedvard
  • Knut Philip
  • Sofia Ulrika

Carl died February 24, 1854.

Sources

  1. Håtuna (AB, C) CI:3 (1786-1851) Bild 8-9 (AID: v85953.b8, NAD: SE/SSA/1520)
  2. Håtuna (AB, C) AI:6 (1787-1793) Bild 10 / sid 1 (AID: v85925.b10.s1, NAD: SE/SSA/1520)
  3. Stora Malm (D) F:2 (1809-1860) Bild 75 (AID: v61602.b75, NAD: SE/ULA/11457)

See also:More Genealogy ToolsSponsored Search
Sponsored Search by Ancestry.com

DNA
No known carriers of Carl's Y-chromosome or his mother's mitochondrial DNA have taken yDNA or mtDNA tests and no close relatives have taken a 23andMe, AncestryDNA, or Family Tree DNA "Family Finder" test.

Have you taken a DNA test for genealogy? If so, login to add it. If not, see our friends at Ancestry DNA.Collaboration

Carl is 21 degrees from Caryl Ruckert, 19 degrees from Harriet Stowe and 14 degrees from Henry VIII of England on our single family tree. Login to find your connection.

B  >  Bonde  >  Carl Bonde