Jacob Bording

Jacob Bording (1511 - 1560)

Privacy Level: Open (White)
Jacob Bording
Born in Antwerpen, Belgienmap
[sibling(s) unknown]
Husband of — married [date unknown] [location unknown]
Husband of — married in Carpentras, Provence, Frankrigmap
Descendants descendants
Died in Københavnmap
Profile last modified | Created 5 Apr 2010
This page has been accessed 1,009 times.

Livlæge for Chr,d,3, og Frederik d.2. (D.biogr.hdlks.:) Havde fratrådt som rektor i Carpentras for sine protestantiske anskuelser 1541. Derefter læge i Antwerpen, men af samme grunde søgte han til Hamburg. 1549 Professor i medicin i Rostock og samtidig blev han livlæge hos hertugen af Mecklenborg. Knyttedes til Danmark kaldet til professor i medicin 1557 og livlæge hos Chr.III 1557-60 og døde som rektor for universitetet i Kbh.

Kildeskrift: Notitia Majorum af Jakob von Melle.

Nekrolog s.69 : Jakob Bording, doktor i Medicin og livlæge for den Højvelbårne danske konge, af den sande visdom og kendskab til den hele filosofi og tre sprog, og af den sande lære om Kristus, den i lovprisning mest fremragende, berømteste og bedste mand, som også i denne stad og universitet levede og underviste i de særlige studier for de velsindede og doktorer, han har beredt sig den ærværdigste og mest vedvarende erindring, og endelig er han død i København i året 1560 den 5 september i den 4. time om eftermiddagen, da han var i sit 5o. leveår. Hans hustru Franziska og deres børn har sat dette sammen

Ligprædikenen af prof, Johannes Spithofius blev trykt og udkommet i Rostock . I Mariakirken hænger der et epitafie over ham.

Han efterlod sig forskellige værker som siden blev trykt, bl.a. en "Anatomi" trykt 1591 under titlen :" Physiologie". Samt "Pathologie", en kommentar til tre bind af Galen. udgivet i Rostock 1591.

Hans egen levnedsbeskrivelse side 58-59: " I året 1511 d. 12 juli om aftenen henved den 8 time blev jeg Jacobus Bordingus født iAntwerpen. Min fader var Nicolao Bordingo, Købmand, og min moder den fornemme Frue Adriana Adriani. Da jeg var 9 år gammel blev jeg overladt til undervisning hos lederen af skolen i Antwerpen, Nicolaus Buscoducensi. Efter nogle år blev jeg sendt til Løwen, hvor jeg har lært Retorik hos Konrad Goglenius og det græske og hebræiske sprog hos Nicolaus Clenardus. Da jeg var 18 år gammel blev jeg sendt til Paris, hvor jeg hørte Johannes Copus forelæse i Aristoteles Filosofi og Jacob Sylvius i Medicinkunsten. Da Johannes Sturm tiltrak mig, har jeg undervist i græsk og hebræisk sprog i skolen i Lisieux. Senere skete det, at Biskop von Mende i Lanuedoc, Johannes de Rochefoucauld bemærkede mig. Støttet af hans gavmildhed rejste jeg til Montpellier og hørte flittigt Johannes Scirrbonius, Dionysius Fontanus og Antonius Saports forelæse om lægekunstens berømte mænd. Da jeg ,der ønsked at komme til Italien og i Carpentras henvendte mig til en vis bekendt ven, blev jeg gjort bekendt med Jacob Sadoletus, Kardinal og Biskop i Carpentras. Denne gjorde mig til forstander for skolen i Carpentras da jeg var knap 26 år gammel. Den 10 november 1538 giftede jeg mig med min hustru Franziska Nigrona, datter af Thermus Nigroni, patricier i Genua, og Johanna de Rochelle af Avignon. Bryllupsmiddagen hjemme hos Johannes Julianus +), den lærde jurist, som min hustrus søster var gift med, var vel besat. Der var fremragende mænd med især Paulus Sadoletus med hele familien, han onkel, kardinal Sadoletus, ..... Stepanus Nigronus, min bruds onkel m.fl.

+) Herom skriver Johannes Kirchmann i ligprædikenen over Jacob Bording, se side 4,: I virkeligheden var Johannes Julianus så henrevet over sin sædeligheds finhed, at han der som retslærd bestyrede staden Oranienburg, havde givet Jacob Bording sin hustrus søster til ægte. Franziska, datteren af den meget fornemme Theramus Nigroni, en patricier i Genua. Da denne havde fulgt den franske konge i den Neapolitanske krig, bosatte han sig senere i Avignon, og giftede sig der med Johanna de Rochelle.

Ikke længe efter jeg var gift, skyndte jeg mig til Antwerpen at besøge min familie. Hjemvendt begav jeg mig fra Carpentras til Bologna, vel forsynet med (anbe- falings)breve fra Jacobi Sadoleti, i hvilke han med andre anbefalede at jeg blev smykket med doktorgraden i medicin. Dette opnåede jeg ved almindelig bedømmelse af alle doktorer endog i Bologna (1.12.1540 ), hvilket fremgår af diplomet fra det store universitet i Bologna. Således smykket med dokterkransen opsagde jeg mit rektorat over skolen i Carpentras. Da jeg på grund af min kærlighed til den sande religion og uden f orulempning af min hustru og mit liv , ikke længere kunne leve i Frankrig, tog jeg til min hjemstavn i Antwerpen og udøvede der medicinsk praksis. Derfra ændrede jeg bopæl, på grund af forfølgelse , med hustru og børn til Hamborg (1545) ; Derfra blev jeg hentet af hertug Heinrich af Mechlenborg, for at mit arbejde, når jeg nu var ved hoffet, også kunne blive brugt ved universitetet i Rostock. Efter at have undervist i 7 år ved dette Universitet blev jeg af den højvelbårne konge af Danmark og Norge udnævnt til professor i Medicin og til livlæge for kongerne i København."

Jacob Bordings bekendelse til den sande religion, dvs den evangelisk lutherske, findes på et bekendelsesskrift udgivet i København 9 marts 1558 , altså nogle få år før hans død. citeres i Notitia side 66. Holdt ligtalen over Chr.III..(trykt,Rostock 1560) Hans hovedværk i to bd: I. Anatomi, Zusammenfassung im Namen Bording. II.Pathologie. ein Kommentar zu drei Büchern des Galen. Udkom i Rostock posthumt 1591.

Jacob von Melle: Notitia majorum s.58-75 Aftrykker hans egen livsberetning, der begynder med en kort oversigt, at han var født i Antwerpen. Faderen var købmand og moderen en fornem dame fra Genua, hvis familie efter den neapolitanske krig var fulgt efter de franske tropper til pavebyen Avignon hvor de havde slået sig ned. Selv havde han studeret ved forskellige franske univer- siteter græsk, hebraisk og medicin (Paris, Lisieux,Montpel- lier). ¢nskede at komme til Italien og blev i Carpentras bekendt med biskoppen, kardinal Sadoletus, der fik ham udnævnt til rektor for skolen der. Han var da 26 år gammel.. Året efter blev han gift med Franziska, datter af en patricier i Genua der på sin side var gift med en adelig dame fra Avignon. Franziskas familie omtales som af en gammel slægt der allerede 1259 havde ladet opføre et familiegrav . Denne var blevet restau- reret 1582. (omtales i Scradäus: Denkmäler Italiens)(JvM's kilde!) Familietilknytningen omtales dog ikke. Kort efter rejste han forsynet med en anbefaling fra nævnte biskop til Bologna og fik doktorgraden der. Med sin religiøse indstilling kunne han dog ikke opholde sig i Frankrig (udtrykket "den sande religion" nævnes. Han praktiserede en tid i sin fødeby Antwerpen, tog til Hamborg 1545, hvor Hertugen af Mecklenborg knyttede ham til sig og samtidig gav han forelæsninger ved Rostock Univ. Efter syv år her blev han af den højvelbårne konge af Danmark kaldet til professor i medicin og til livlæge i København. Adskillige dokumenter citeres i deres helhed, det sidste er hans personlige bekendelse til den sande religion, dvs. den evangelisk- lutherske, nedskrevet i København 1558, altså få år før hans død. Han døde 1560 som rektor for universitetet i København Rørdam, Holger F.: Københavns Univ.hist. Bd.1 s.642 - 649 ( en levnedskildring med fyldige noter og litt.henvisninger også til hans skrifter.) Om hustruen oplyses at det latinske brev hun sendte til sin svoger i Frankrig var skrevet i hendes navn af Jacobs ven i Rostock, Dr.David Chytræus, som også var nævnt i striden vedr. Melancton (se s. 646/47) Lübecker Beiträge zur Familien. 1981. 1 bd. Jacob Bording. 1511-1560. (beskrivelse af hans liv og virke.) (Findes på Medicinsk-historisk museum. Bredgade 62 ikke til udlån. Må ses på stedet. efter aftale. Den senere danske digter Anders Bording har han ingen forbindelse med.

Möhlmann: Geschlechter der Hansestadt Rostock. 1975 Slægtstavle side 12 Jacob Bording: 1537-40 Rektor der Schule in Carpentras, Südfrankreich 1540 Dr.med in Bologna, als solcher in Carpentras - verlässt der Religion wegen Frankreich. 1540-45 Arzt in Antwerpen, verlässt auch hier der Religion wegen die Niederlände 1545 Arzt in Hamburg 1549 Professor d.Medizin in Rostock, mechlenburgischer Leibarzt 1556 Professor d.Medizin und dänischer Leibarzt in Kopenhagen


Biography

Jakob Bording ... [1]

No more info is currently available for Jakob Bording. Can you add to his biography?

Sources

  • Soren Petersen, firsthand knowledge. Click the Changes tab for the details of edits by Soren and others.
  1. Entered by Soren Petersen, Mar 20, 2012
More Genealogy ToolsSponsored Search
Search
Searching for someone else?
First: Last:

DNA
No known carriers of Jacob's Y-chromosome or his mother's mitochondrial DNA have taken yDNA or mtDNA tests.

Have you taken a DNA test for genealogy? If so, login to add it. If not, see our friends at Ancestry DNA.Images: 2
Collaboration
  • Login to edit this profile.
  • Private Messages: Contact the Profile Managers privately: Christina Pedersen and Soren Petersen. (Best when privacy is an issue.)
  • Public Comments: Login to post. (Best for messages specifically directed to those editing this profile. Limit 20 per day.)
  • Public Q&A: These will appear above and in the Genealogist-to-Genealogist (G2G) Forum. (Best for anything directed to the wider genealogy community.)


Jacob is 32 degrees from Robin Helstrom, 36 degrees from Katy Jurado and 19 degrees from Victoria of the United Kingdom of Great Britain and Ireland on our single family tree. Login to find your connection.

B  >  Bording  >  Jacob Bording