no image

Tord Jerker Bure (abt. 1030 - abt. 1080)

Privacy Level: Open (White)
Tord Jerker Bure
Born about in Birkamap
Ancestors ancestors
[sibling(s) unknown]
[spouse(s) unknown]
Descendants descendants
Father of
Died about [location unknown]
Profile last modified 24 Apr 2017 | Created 21 Aug 2011
This page has been accessed 774 times.

Contents

Biography

This biography is a rough draft. It was auto-generated by a GEDCOM import and needs to be edited.

Birth

Birth:
Date: ABT 1030
Place: Birka
WT_REMOVED_FOR_PRIVACY
City: Ekerö
Country: Sweden
Note: {geni:place_name} Birka
Note: {geni:county} Adelsö (AB)

Death

Death:
Date: ABT 1080
Place: efter 1080
WT_REMOVED_FOR_PRIVACY
City: Sundsvall
Country: Sweden
Note: {geni:place_name} efter 1080
Note: {geni:county} Selånger (Y)

Note

Note: {geni:occupation} Viking
Note: {geni:about_me} Noteringar
VARNING FÖR SKRÖNA!!! Läs om legendbildningen på sv.wikipedia.org/wiki/Bure%C3%A4tten
Tycks ha levat uti Konung Inge den Äldres tid (1080-talet till 1110-talet), och synes förföljelsen emot Christendomen uti Konung Blotsweins (Blot-Sven) tid hafva nödsakat honom att flytta från Uppsala till Norrland, där som mera säkert han skall sig nedslå.
(Ur "700 Anor Under Tio Sekel" s. 256, av Lars Bäcklund).
Tycks ha levat uti Konung Inge den äldres tid och synes under det sista Asaupproret lett av Blotswien "Blot-Sven" emot kristendomen och vite Krist hava nödsakat honom flytta från Uppland till Norrland där som mera säkert han skallsig nedslå.
Enligt sägen skulle Tord Bure vid flykten grävt ner en Silverskatt som varit i släktens ett tag, dvs, arvegods. Birsta ,Skön tillhör bevisligen en gammal kultur tex. framgrävdes här redan 1835 en silverskatt som dateras till senare hälften av 800 talet, då även Arabiska mynt ingår ( se Säbro boken sidan 80 )
Källa: Det står att Kristendomen och Asaläran levde alltså paraeit i Birka en öppen stad ända sedan Olof Skötkonung blev kristnad var Birka en av dom städer tillsammans med Sigtuna som var öppna för Kristendomen
Asa upproret lett av Konung Inge den Äldres egen svåger "Blot-Sven" kallad men som Inge den äd.ä. till slut lyckades slå ner. Det gamla Uppsala templet förstörds och offerträdet höggs ner , ingenting lämnades kvar, detta skulle han skett omkring år 108
( se den Svenska Historien av Herman Lindqvist sidan 9.
Källa; Bure Släkten skriven av Marc Hernelind sidan 4 (andra generationen)
Källor
1) Ohlsson, Lars (http://lasseistuvsta.se/)
--------------------
Tord Bure. Thor Jerker Bure
Tycks levat uti konung Inge den Äldres tid, och synes förföljelsen emot cristendomen uti konung Blotsweins tid hafva nödsakat honom att flytta från Uppland till Nordland, där som mera säkert han skall sig nedslå.
Tord Hersesson Bure
Far: Gunnar Haursi (1000 - 1040)
Född: omkring 1030 Byr 1)
Familj med ?
Barn: Erik Tordsson (1060 - )
Tvingades flytta till Norrland av Blot-Sven ca 1080-1110.
Anledningen lär ha varit förföljelse av kristendomen.
TORD BURE
Tycks ha levat på kung Inge den Äldres tid. Det verkar som om
förföljelsen emot kristendomen under kung Blotsvens tid tvingade
honom att flytta från Uppland till Norrland, där han kunde leva
tryggt.
Thords Jerker, Bure kallad. Han bodde i Selånger i Medelpad osh skall levat i Konung Inge den Yngres tid vid år 1116.
Han och hans söner nämnes på en runsten i Selångers socken
( lyder sålunda:
" Spehurdi auk Thurir Haiden auk Aihlvaster auk Hersee raiste stain dini aftir Thord Jerker fadir sin ".
Källa: Bure släkten skriven av Mach Hernelind sidan 204 ( 1543 Anna Maria Burström )
Enligt sägen skulle Tord Bure vid flykten grävt ner en Silverskatt som varit i släktens ett tag, dvs, arvegods ,.
Birsta ,Skön tillhör bevisligen en gammal kultur tex. framgrävdes här redan 1835 en silverskatt som dateras till senare hälften av 800 talet, då även Arabiska mynt ingår ( se Säbro boken sidan 80 )
Källa: Det står att Kristendomen och Asaläran levde alltså paraeit i Birka en öppen stad ända sedan Olof Skötkonung blev kristnad var Brka en av dom städer tillsammans med Sigtuna som var öppna för Kristendomen
Asa upproret lett av Konung Inge den Äldres egen svåger "Blot-Sven" kallad men som Inge den äd.ä. till slut lyckades slå ner.
Det gamla Uppsala templet förstörds och offerträdet höggs ner , ingenting lämnades kvar, detta skulle han skett omkring år 1087.
( se den Svenska Historien av Herman Lindqvist sidan 9.
Källa;Bure Släkten skriven av Marc Hernelind ( sidan 4
--------------------
Bodde i Selånger i Medelpad. Jerkers runstenhar förkommit men fanns så sent som på 1700 taletr
Samtidigt bodde i Nolby också i Medelpad kanske en bror med namnet Bure. Dennes runsten finns fortfarande kvar
--------------------
Bodde i Selånger i Medelpad. Jerkers runstenhar förkommit men fanns så sent som på 1700 taletr
Samtidigt bodde i Nolby också i Medelpad kanske en bror med namnet Bure. Dennes runsten finns fortfarande kvar.
--------------------
Levde på Inge den äldres tid.
Förföljelserna av de tidigt kristna blev svåra under Blot Svens tid och burefamiljen flydde till dåtida Hälsingland
--------------------
Levde på Inge den äldres tid.
Förföljelserna av de tidigt kristna blev svåra under Blot Svens tid och burefamiljen flydde till dåtida Hälsingland
Note: #N6000000006127859395

Record File Number

Record File Number: geni:6000000008445524689

Submitter

Submitter: @I4871309304380125403@


Sources

  • WikiTree profile Bure-24 created through the import of HelenasAncestors_14-Aug-2011.ged on Aug 20, 2011 by Eero Gustaf Ignatius.

Notes

No NOTE record found with id N6000000006127859395.
More Genealogy ToolsSponsored Search
Is Tord Jerker your ancestor? Please don't go away!
 star icon Login to collaborate or comment, or
 star icon contact private message the profile manager, or
 star icon ask our community of genealogists a question.
Sponsored Search by Ancestry.com

DNA
No known carriers of Tord Jerker's DNA have taken a DNA test.

Have you taken a DNA test? If so, login to add it. If not, see our friends at Ancestry DNA.

Comments

Leave a message for others who see this profile.
There are no comments yet.
Login to post a comment.

Tord Jerker is 41 degrees from Peter Roberts, 35 degrees from Emma Smith and 28 degrees from Henry VIII of England on our single family tree. Login to find your connection.

B  >  Bure  >  Tord Jerker Bure