Category: Ämbetsmän

Categories: Yrken | Sveriges administration

Parallel category hierarchies in other languages (sv): en | sv |

Ett offentligt ämbete är en befattning i staten, eller i en kommun eller annan administrativ enhet under staten. Den som har ett ämbete kallas ämbetsman. En ämbetsman har kommit att beteckna en högre tjänsteman inom statlig verksamhet, till exempel en myndighet.

För mer info, se Wikipedias artikel; https://sv.wikipedia.org/wiki/Offentligt_%C3%A4mbete

Subcategories (4)


Person Profiles (2)

abt 1560 Bro, Uppsala, Sverige - abt 1657
05 Aug 1754 Uddevalla, Bohuslän, Sverige - 09 Feb 1829
This page was last modified 11:20, 21 January 2020. This page has been accessed 170 times.