Category: Åkaredrängar

Categories: Yrken

Denna kategori innehåller profiler för dem som arbetade i detta yrke.

Dräng hos en åkare eller hyrkuskverk.


Person Profiles (1)

29 Sep 1889 Torrom, Häggdånger, Västernorrland, Sverige
This page was last modified 13:59, 29 December 2020. This page has been accessed 43 times.