Category: Åldermän, Östergötland

Categories: Östergötlands län | Åldermän

Parallel category hierarchies in other languages (sv): en | sv |

Ålderman eller äldste är en vald föreståndare för ett gille eller skrå.

För mer info, se Wikipedias artikel: https://sv.wikipedia.org/wiki/%C3%85lderman

Subcategories (2)

This page was last modified 11:26, 21 January 2020. This page has been accessed 78 times.