Category: Överstekammarjunkare

Categories: Yrken

Ämbetet inrättades vid det svenska hovet år 1783 av kung Gustav III som tillsatte flera överstekammarjunkare och tjugofyra kammarjunkare. Enligt den gamla rangordningen hade överstekammarjunkaren generallöjtnants rang. Kammarjunkare hade majors rang och var därmed sedan 1800-talets slut den lägsta graden av egentliga hovmän. Både överstekammarjunkare och kammarjunkare avskaffades vid utgången av 1969.


Person Profiles (4)

11 Jun 1850 Stockholm, Sweden - 16 Nov 1913 photo
06 Oct 1786 Håtunaholm, Håtuna, Uppland, Sweden - 24 Feb 1854
04 Mar 1813 Ericsberg slott, Stora Malm, Södermanland, Sverige - 24 Dec 1895 photo
22 Jul 1757 Fituna, Sorunda, Stockholms län, Sverige - 24 Oct 1840 photo
This page was last modified 13:18, 7 January 2020. This page has been accessed 204 times.