Category: Armén

Categories: Försvarsmakten

Parallel category hierarchies in other languages (sv): en | sv |

Armén är i modern tid en försvarsgren med uppgift att utveckla, organisera och utbilda markstrids- och luftvärnsförband och är en av tre försvarsgrenar inom svenska Försvarsmakten. En ädre benämning är Kungliga svenska armén.

Armén är indelad i följande truppslag: artilleriet, infanteriet, kavalleriet, pansartrupperna, luftvärnet, ingenjörtrupperna, signaltrupperna och trängtrupperna.

Subcategories (8)


Person Profiles (1)

abt 1766 - 13 Feb 1837
This page was last modified 11:44, 12 December 2020. This page has been accessed 178 times.