Category: Arrendator

Categories: Yrken | Yrken inom jordbruk

Arrendator

sv. Wikipedia Arrende, Jordbruksarrende
eng. Wikipedia Leasehold estate, tenant farmer, leaseholder Swedish_Genealogical_Word_List FamilySearch
Arrendatorn betalade för att låna (hyra) jorden av jordägaren, ev. med hus. Ibland i penningar men ibland kanske genom ett visst antal dagsverken. Och hade mer eller mindre detaljerade föreskrifter i kontraktet hur den skulle skötas. T o m ibland vilka människor man fick hysa inom husets väggar. (Från anbytarforum)
Det var synnerligen detaljerat, bl a fick varken arrendatorn eller någon i hans familj ta arbete utan att först fråga jordägaren om han hade behov av arbetskraft. Sedan var det reglerat exakt vad som skulle betalas för olika typer av arbeten. Vi var väldigt nära att ha livegna bönder i Sverige trots att vi inte vill erkänna det. Märk dessutom att det här kontraktet avser en torpare, statarna hade ju just ingen frihet alls.(Från anbytarforum)

Person Profiles (13)

06 May 1797 Slättaröd, Norra Åkarp, Kristianstad, Sverige - 08 Dec 1844
14 Sep 1814 Skog (X), Sverige - 15 Jul 1860
13 Jan 1835 Hubbo, Västmanland, Sweden - 18 Dec 1900 photo
05 Feb 1866 Södra Lunger No. 1, Götlunda, Örebro län, Sweden - 06 Feb 1947
18 Oct 1862 Jonsberg under Åsen, Björsäter (R), Sverige - 23 Sep 1941
03 Dec 1825 Halvarsbenning, Norberg (U), Sverige - 03 Jan 1900
20 Sep 1832 Torp 2, Hasslöv, Halland, Sweden - 14 Jan 1918 photo
14 Mar 1840
01 Mar 1842 Torsö (R), Sverige
28 Aug 1863 Skagershult, Örebro län, Sverige - 27 Dec 1930 photo
18 Oct 1817 Sjöholm, Almesåkra, Almesåkra (F)
23 May 1795 Karlskrona Amiralitetsförsamling, Blekinge, Sweden - 14 Nov 1853 photo
1820 Åsle (R), Sverige - 06 Apr 1896
This page was last modified 01:29, 11 January 2020. This page has been accessed 624 times.