Category: Auskultanter

Categories: Yrken

Auskultant (av latinets auscultare 'lyssna', besläktat med auris 'öra'), "åhörare" är en person som lyssnar och iakttar i samband med sin utbildning. Förr användes beteckningen om tjänsteman, som var inskriven i ett ämbetsverk och för sin utbildning fick vara med på verkets förhandlingar, men som inte fick någon lön eller hade rätt att delta i besluten.


Person Profiles (1)

11 Dec 1698 Stockholm, Sweden - 10 Sep 1772
This page was last modified 13:17, 7 January 2020. This page has been accessed 121 times.