Category: Bagerskor

Categories: Yrken


Kvinnor som har som yrke att baka. Se även Category:Bagare


Person Profiles (2)

1879 Degeberga, Malmöhus, Skåne, Sverige
22 Feb 1870 Sjulsmark, Piteå landsförsamling, Norrbotten, Sverige
This page was last modified 13:17, 7 January 2020. This page has been accessed 51 times.