Category: Baroner

Categories: Yrken

Denna kategori innehÄller profiler av personer inom detta yrke


Person Profiles (3)

23 Dec 1722 Stroppsta, Turinge, Stockholm, Sverige - 19 Aug 1765
20 Jan 1655 - 27 Dec 1727
01 Feb 1716 Lilla Avesta, Avesta, Kopparberg, Sverige - 08 Nov 1797
This page was last modified 12:11, 15 July 2021. This page has been accessed 17 times.