Category: Bergsbruk

Categories: Industrier

Bergsbruk (även kallat bergshantering) är ett samlingsbegrepp för de verksamheter som i äldre tid bröt olika slags råvara från berg. Detta innefattar tex sten som marmor men även gruvbrytning och malmens första grovförädling i hyttor samt tillverkning av tackjärn (även kolning i anslutning).

Bergsbruket sköttes av bergsmän och kolare, och kontrollerades av Bergskollegium.

Subcategories (2)

This page was last modified 13:15, 7 January 2020. This page has been accessed 126 times.