Category: Bokbindare

Categories: Yrken | Hantverksyrken

Denna kategori innehåller profiler för dem som arbetade i detta yrke.


Person Profiles (4)

07 May 1833 Stockholm, Sweden - 09 Nov 1892 photo
01 Aug 1798 Lund, Malmöhus, Sweden - 11 Sep 1847
12 Aug 1863 Karforsen, Väse, Värmland, Sverige - 25 Aug 1932
1798 Loviisa, Suomi
This page was last modified 14:01, 29 December 2020. This page has been accessed 42 times.