Category: Brukare

Categories: Yrken inom jordbruk | Yrken

Brukare

Hälftenbruk, det rättsförhållande, som uppstår då en person öfverlämnar brukandet av sin jordegendom till en annan person (hälftenbrukare) på det villkor, att egendomens årliga afkastning delas lika mellan egaren och brukaren.
Nordisk Familjebok 2:a uppl.
.
eng. an old word for Arrendator: tenant farmer, leaseholder

Person Profiles (7)

12 Jul 1799 Persvik, Hjorted, Kalmar, Sverige - 17 Mar 1845
30 Sep 1804 Kävsjö, Jönköping, Sweden photo
12 Jul 1802 Videbäcksmåla, Torsås (H), Kalmar, Sweden - 18 Aug 1851 photo
1771 - 28 Apr 1819
05 Feb 1804 Sweden
abt 1774
17 Jan 1822 Ivetofta, Skåne, Sweden - 07 Nov 1886
This page was last modified 06:41, 19 August 2018. This page has been accessed 238 times.