Category: Bruksarbetare

Categories: Yrken | Arbetare | Järnhantering och bruksmiljöer

Denna kategori innehåller profiler för dem som arbetade i detta yrke.


Person Profiles (8)

10 Oct 1859
02 Dec 1844 Färingtofta, Kristianstad, Skåne, Sverige
28 Oct 1759 Mässingsbruket, Skultuna, Västmanland, Sverige - aft 1795
1799 Tuna, Dalarna, Sverige - 01 Sep 1861
02 Aug 1814 Sverige - 11 Apr 1857
09 Aug 1804 Vik, Söderbärke (W), Sverige
28 Feb 1826 Hedemora (W), Sverige - 25 Mar 1850
03 Mar 1869 Funbo, Uppsala, Sverige
This page was last modified 16:37, 27 October 2022. This page has been accessed 109 times.