Category: Brukssnickare

Categories: Yrken | Snickare

Denna kategori innehåller profiler för dem som arbetade i detta yrke.


Person Profiles (1)

08 Dec 1791 Bengtsgården, Norrbärke, Dalarna, Sverige - 25 Oct 1877
This page was last modified 14:02, 29 December 2020. This page has been accessed 55 times.