Category: Bryggerier

Categories: Industrier


Ett bryggeri var förr anläggningar eller affärsverksamheter som tillverkade öl. I modern tid kan de även tillverka andra drycker.

Bryggarskrået inrättades i Sverige under 1600-talet och var störst under 1720-talet, då det hade 130 medlemmar. I slutet av 1700-talet fanns bryggarskrån i 17 av Sveriges städer.

Subcategories (2)

This page was last modified 13:15, 7 January 2020. This page has been accessed 106 times.