Category: Diakonisystrar

Categories: Kyrkliga titlar | Yrken | Yrken inom hälso- och sjukvård

Denna kategori innehåller profiler för dem som arbetade i detta yrke.


Person Profiles (1)

16 Nov 1902 Hammarlöv, Malmöhus, Skåne, Sverige - 26 Feb 1997
This page was last modified 23:23, 13 July 2022. This page has been accessed 93 times.