Category: Distinktionskorpraler

Categories: Militära yrken | Yrken

Wikipedia
Distinktionskorpral var 1858-1914 en grad mellan korpral och sergeant. Den ersattes 1915 med furir.
Militärhistorisk ordlista
Underbefälsgrad från 1858, under en viss tid en hedersgrad för en framstående korpral. Omvandlades till furir 1914.
Runeberg
Högsta korpralsgraden i Sverige. Denna grad inrättades 1858 och var länge endast en hedersgrad.
Nationalencyklopedin
Distinktionskorpral (av fr. distinction 'utmärkelse-(tecken)', av lat. disti´nctio, eg. 'särskiljande'), förr den högsta underbefälsgraden i svenska armén utom vid artilleriet, där den motsvarades av förste konstapel.
Image:SPC Header.jpg
Svenska soldater

Person Profiles (4)

10 Jun 1820 Östra Glumslöv, Rönneberga, Skåne, Sweden - 23 Apr 1896 photo
09 Jan 1888 Bollerup, Kristianstad, Sverige - 06 Nov 1936 photo
02 Jul 1816 Asmundtorp, Malmöhus, Sweden - 21 Mar 1910
25 Jul 1845 Almaröd, Skivarp, Malmöhus, Sweden - 30 Jan 1929
This page was last modified 16:22, 12 December 2019. This page has been accessed 214 times.