Category: Dutch Roots Project Maintenance Categories

Categories: Project Maintenance Categories | Dutch Roots Project | The Netherlands


Zie voor alle info over het toevoegen van profielen aan en gebruik van de onderhouds categorieën:
Dutch Roots Onderhouds Template/Sticker en Categorieën


See for all info about how to add profiles to or use the maintenance categories :
Dutch Roots Project Maintenance Template/Sticker and Categories

Of check de info bij de categorieën hier onder
or check the info added to the categories you see below

Om het eenvoudig en gemakkelijk te onthouden te houden voor iedereen, hebben we maar 6 needs die iedereen kan gebruiken:
To keep things simple and easy to remember for everyone, we only have 6 needs you can use:
Birth = Geboorte/ Doopakte nodig - Birth/Baptism record needed
LNAB (=Last Name At Birth) = LNAB moet gecorrigeerd worden - LNAB needs to be corrected
More Records = Heeft nog meer aktes/records nodig (huwelijk, overlijden, notariele, etc. etc. - still needs more records (marriage, death, notarial deeds, etc. etc.)
Biography = Er is nog een biografie (kort of lang verhaal) nodig of een biografie is rommelig en moet nog netjes gemaakt worden - Profile still needs a narrative (long or short) or a biography still needs to be cleaned up.
PPP = moet PPP hebben - profile needs PPP
Profiles Created = Profiel bevat een lijst en bronnen voor nog missende kinderen of andere familieleden waarmee nog profielen aangemaakt kunnen worden. -profile has a list and sources of still missing children or other relatives and with these sources profiles can be created for them.

Let op Als je andere 'woordjes' invult kan dit resulteren in foute/incorrecte project onderhouds categorieën en verwarring voor anderen, dus controleer altijd even of de juiste needs zijn ingevuld in project box, sticker of als je alleen de categorieën gebruikt of de juiste categorie is toegevoegd.

Note If you fill in different 'words' this might cause creation of wrong/incorrect project maintenance categories and confusion for others, so please check if the correct needs are filled in project box, sticker or if you are only using categories if the correct category is added

Subcategories (10)

This page was last modified 11:04, 2 September 2020. This page has been accessed 1,517 times.