Category: Dutch Roots Project Needs Birth

Categories: Dutch Roots Project Maintenance Categories | Needs Birth

Intended for profiles of which it's clear it's most likely a profile of a person with Dutch Roots, or someone who stayed at some point in his or her life in the Netherlands, it should be used only for Dutch Roots project profiles that still need a Birth/Baptism record (LNAB/Parents) or any other source that either proves or disproves their existence.
Bedoelt voor profielen waarvan duidelijk is dat het zeer waarschijnlijk een profiel is van een persoon van Nederlandse afkomst, of van iemand die op een bepaald punt in zijn of haar leven in Nederland verbleef, kun je deze template gebruiken, de template is alleen bedoeld voor Dutch Roots Profielen die nog voorzien moeten worden van een geboorte of doopakte (LNAB/ouders) of andere bron die laat zien of iemand al dan niet echt bestaan heeft.
To add profiles to this category you can just copy and paste this template (project box) above the content Biography:
{{Dutch Roots|needs=Birth}}
==Biography==

or this sticker below the content Biography:
==Biography==
{{Dutch Roots Sticker| needs=Birth}}
Om profielen toe te voegen aan deze categorie kun je gewoon deze template (project box) copieeren en plakken boven het hoofdstukje Biography:
{{Dutch Roots|needs=Birth}}
==Biography==

of deze sticker onder het hoofdstukje Biography:
==Biography==
{{Dutch Roots Sticker|needs=Birth}}
If profiles already have a template (project box) (of a different project added, you can just add this category above the content Biography:
[[Category: Dutch Roots Project Needs Birth]]
==Biography==

Als profielen al een template hebben van een ander project, kun je alleen deze categorie plaatsen boven het hoofdstukje Biography
[[Category: Dutch Roots Project Needs Birth]]
==Biography==

Jump to a letter: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z .


(previous 200) (next 200)

People or pages in Dutch Roots Project Needs Birth

There are 200 profiles on this category page.

A

A cont.

A cont.

(previous 200) (next 200)This page was last modified 10:28, 10 May 2019. This page has been accessed 4,994 times.