Category: Förrådsarbetare

Categories: Yrken | Arbetare

Denna kategori innehåller profiler för dem som arbetade i detta yrke.

Person Profiles (1)

28 Apr 1881 Göteborg, Sweden - 07 May 1926
This page was last modified 14:15, 29 December 2020. This page has been accessed 34 times.