Category: Faktorer

Categories: Yrken


Faktor – föreståndare vid ett faktori. (Faktori är ett gammalt och sällan använt ord för större fabrikskomplex eller verkstad, särskilt för gevärstillverkning.) Faktor (arbetsledare) – en arbetsledare på ett tryckeri eller större gods


Person Profiles (1)

11 Dec 1867 Dufwid, Hässjö, Västernorrland, Sverige
This page was last modified 10:27, 21 January 2020. This page has been accessed 28 times.