Category: Fanjunkare

Categories: Yrken

Denna kategori innehåller profiler för dem som arbetade i detta yrke.

Person Profiles (3)

12 Aug 1803 Klockrike, Östergötland, Sverige - 08 Sep 1868
1765 Ovansjö, Gävleborg, Sverige - 1808
18 Oct 1789 Bäckeby, Målilla, Kalmar, Sverige - 19 Jan 1871
This page was last modified 14:12, 29 December 2020. This page has been accessed 27 times.