Category: Fartyg

Categories: Saker och ting

Parallel category hierarchies in other languages (sv): en | sv |
This is a high level category. Please do not add individual profiles. Add profiles to the narrowest category possible. See How to Categorize.

Denna kategori är avsedd att gruppera segelfartyg och andra fartyg som var kopplade till olika människors liv. Anslutningen kan vara antingen under längre perioder som officerare och besättning eller som en utvandringsresa till ett nytt hemland.


Pages (11)

This page was last modified 17:13, 9 April 2021. This page has been accessed 50 times.