Category: Finland (sv)

Categories: Europa (sv)

Parallel category hierarchies in other languages (sv): en | fi | sv |
Detta är en toppkategori. Vänligen lägg inte individer under denna kategori. Se instruktioner.
This is a high level category. Please do not add individual profiles. Add profiles to the narrowest category possible. See How to Categorize.

Från medeltiden fram till ca 1809 var Finland en del av Sverige, landsdelen kallades Österland. Från 1809 var Finland del av Ryssland, ett autonomt storfurstendöme under rysk överhöghet, och 1917 blev Finland ett eget land.

I moderna Finland finns inte längre några län, de slopades 2010 (se kategorin för Finlands historiska län) och det finns nio historiska landskap.

Ansvariga för sidan:
Sverige-projektet
Ansvariga för sidan
the Finland Project

För varje nuvarande landskap finns ett landskapsförbund, en samkommun som arbetar med regional utveckling och fungerar som intresseorganisationer för landskapet och landskapets kommuner.

Platskategorier inom Projekt Finland baserar sig på samma utförande som Hiski använder (eftersom Hiski förmodligen är det mest använda verktyget för att släktforska i Finland). Det är alltså under landskapen i tabellen nedan som socknar/församlingar är samlade som underkategorier.

MAAKUNTA - REGION - LANDSKAP MAAKUNTA - REGION - LANDSKAP
Ahvenanmaa - Åland Islands - Åland Päijät-Häme - Päijänne Tavastia - Päijänne-Tavastland
Etelä-Karjala - South Karelia - Södra Karelen Pirkanmaa - Pirkanmaa - Birkaland
Etelä-Pohjanmaa - Southern Ostrobothnia - Södra Österbotten Pohjanmaa - Ostrobothnia - Österbotten
Etelä-Savo - Southern Savonia - Södra Savolax Pohjois-Karjala - North Karelia - Norra Karelen
Kainuu - Kainuu - Kajanaland Pohjois-Pohjanmaa - Northern Ostrobothnia - Norra Österbotten
Kanta-Häme -Tavastia Proper - Egentliga Tavastland Pohjois-Savo - Northern Savonia - Norra Savolax
Keski-Pohjanmaa - Central Ostrobothnia - Mellersta Österbotten Satakunta - Satakunta - Satakunta
Keski-Suomi - Central Finland - Mellersta Finland Uusimaa - Uusimaa - Nyland
Kymenlaakso - Kymenlaakso - Kymmenedalen Varsinais-Suomi - Finland Proper - Egentliga Finland
Lappi - Lapland (Finland) - Lappland


Subcategories (96)


Pages (23)


Person Profiles (1)

Living Tuomola
This page was last modified 08:43, 22 June 2021. This page has been accessed 733 times.