Category: Finland Project Needs Profiles Created

Categories: Finland Project Maintenance Categories | Europe, Needs Profiles Created


Suomalaiset lähde-, henkilö- tai muut profiilit, joissa esiintyvistä henkilöistä osalla ei ole omaa henkilöprofiilia tai jotka muutoin antavat aiheen luoda lisäprofiileja.

This category is for profiles where the sources for additional family members already are found. Please do not add brick walls here.


Pages (2)


Person Profiles (1)

abt 1883 Finland
This page was last modified 05:55, 15 September 2019. This page has been accessed 67 times.