Category: Fiskhandlare

Categories: Yrken

Denna kategori innehåller profiler för dem som arbetade i detta yrke.

Person Profiles (2)

14 Mar 1853 Berghem, Skärstad, Jönköping, Sverige - 24 Oct 1932
19 Dec 1895 Liljeholms kvarteret nr 38-40, Kristina, Sweden - 11 Nov 1947
This page was last modified 13:06, 15 November 2020. This page has been accessed 124 times.