Category: Göteborgs och Bohus län

Categories: Län, Sverige | Historiska svenska län | Västra Götalands län | Swedish County Code O | Bohusläns landskap | Västergötlands landskap

Parallel category hierarchies in other languages (sv): en | sv |
Göteborgs och
Bohus läns vapen
Ansvariga för sidan:
Sverige-projektet

Göteborgs och Bohus län var ett eget län tills slutet av 1997. Den 1 januari 1998 slogs det samman med Älvsborgs län och stora delar av Skaraborgs län för att bilda nya Västra Götalands län.

Göteborgs och Bohus län var beläget i Götaland och bestod geografiskt av landskapet Bohuslän, den västra delen av Västergötlands landskap och mindre delar av Hallands och Dalslands landskap. Länsvapnet var kombinerat av staden Göteborgs vapen och Bohusläns landskapsvapen.

Som länsbokstav användes bokstaven O och det fanns ungefär 119 socknar/församlingar/distrikt i länet.

Space: Gothenburg and Bohus County Research Guide


Var snäll lägg inte profiler direkt under länskategorin, de bör kategoriseras under socken/församling. Är det en församling i Göteborg som inte är känd kan profilen läggas under kategorin Göteborg (O) som avser staden Göteborg.

This is a mid-level category. Profiles should be added to the narrowest category possible, but may be placed here when further information is not known. See How to Categorize.

Subcategories (10)


Pages (1)

This page was last modified 19:00, 3 January 2020. This page has been accessed 326 times.