Category: Generalmajorer

Categories: Yrken | Militära yrken

Denna kategori innehåller profiler av personer inom detta yrke


Person Profiles (1)

10 Oct 1625 Gråmunkegränd, Stockholm (AB), Sverige - 16 Jan 1703 photo
This page was last modified 12:33, 29 June 2021. This page has been accessed 134 times.