Category: Gruvsmeder

Categories: Yrken | Smeder

Denna kategori innehÄller profiler av personer inom detta yrke


Person Profiles (1)

10 Nov 1781 Slaggen, Aspeboda, Dalarna, Sweden - 27 Mar 1856
This page was last modified 10:00, 18 July 2022. This page has been accessed 41 times.