Category: Häradshövdingar, Lagunda härad

Categories: Häradshövdingar

Parallel category hierarchies in other languages (sv): en | sv |

Häradshövding var i Sveriges rättsväsen titeln på ordförande i en häradsrätt i ett härad på landsbygden, motsvarande borgmästarens roll i rådhusrätten i en stad. När dessa vid kommunreformen 1971 ersattes med tingsrätter, fick ordförande i stället titeln lagman. Häradshövdingens domkrets kallades för domsaga.

För mer info se Wikipedias artikel: https://sv.wikipedia.org/wiki/H%C3%A4radsh%C3%B6vding


Person Profiles (2)

This page was last modified 16:44, 14 November 2021. This page has been accessed 125 times.