Category: Hållkarlar

Categories: Yrken

Hållkarl

Person som vid skjutsstation har uppsikt över skjutsningen, förser de resande med nya hästar o. anskaffar hästar, när hållet är utgånget o. d. GiästgOrdn. 1734, § 21. Östman, hvilken förut sutit som hållkarl på Rotebro; en ganska utmärkt man för sin villighet att skaffa resande hästar. ALMQVIST Lad. 15 (1840).
eng Person responsible for providing travelers with new horses.

Person Profiles (1)

13 Jan 1835 Hubbo, Västmanland, Sweden - 18 Dec 1900 photo
This page was last modified 15:30, 15 November 2020. This page has been accessed 240 times.