Category: Handelsbokhållare

Categories: Yrken | Bokhållare

arbetar nog med kontorsgöromål i företag av olika slag


Person Profiles (2)

21 Oct 1842 Domkyrkoförsamlingen, Göteborg, Göteborgs och Bohus län, Sverige - 07 Apr 1891 photo
09 Feb 1848 Vistorp, Förslöf, Bjäre, Kristianstad, Sverige
This page was last modified 09:13, 25 September 2017. This page has been accessed 162 times.