Category: House of And

Categories: Swedish Nobility | European Noble Houses

Landing level category for profiles of persons affiliated with this noble house.

Noble Family And

Denna ätt var i slutet av 1200-talet och i början av 1300-talet en av de mest betydande ätterna i Uppland. Ättens förste kände medlem, Anders And, är omnämnd endast i sönerna Andreas och Israels patronymika. Av ättemedlemmarna är för eftervärlden mest bekant den lärde uppsaladomprosten Andreas Andreæ, hans bror, tiundalagmannen Israel Andersson, och dennes dotter Ramborg Israelsdotter - denna i första hand genom sitt präktiga gravmonument i Västeråkers kyrka i Hagunda hd i Uppland. Ätten dog ut på manssidan under 1300-talets andra decennium med den nyssnämnde domprosten Andreas Andreæ. Ättens medlemmar förde ett s k talande vapen: Andreas Andreæ en simmande and, Israel Andersson däremot tre gående änder på en balk. Ramborg Israelsdotters vapen liknade det sistnämnda, fast de tre fåglarna var enligt en gammal, numera försvunnen vapenmålning vid Ramborgs grav i Västeråkers kyrka: änderna grå, balken vit och sköldfältet blått. [1]

Resources

Adelsvapen Adelvapen-Wiki, Noble Family And


Wikipedia And (Ätt) - in Swedish

References

  1. https://www.adelsvapen.com/genealogi/And

People or pages in House of And

There are 2 profiles on this category page.

A

I

This page was last modified 16:54, 19 June 2019. This page has been accessed 110 times.