Category: House of Bäck i Finland

Categories: Swedish Nobility | Finnish Nobility | European Noble Houses


Landing level category for profiles of persons affiliated with this noble house.

Noble family Bäck i Finland, # 193 in the Swedish House of Nobility. Introduced 1633.
N:o 15 på Finska Riddarhuset 17 Sep 1818

Sources;

  • Ättar-taflor öfver den på Finlands Riddarhus introducerade adeln af Oskar Wasastjerna Första delen A-K utgiven Borgå 1879 s 193
  • Den introducerade svenska adelns ättartavlor med tillägg och rättelser. Book II page 510. Digitized 2018 by Genealogiska Föreningen, Author Gustaf Elgenstierna 1925-1936 ISBN 978-91-984864-0-7

Person Profiles (3)

Finland - 13 Jan 1721
1686 - 28 Sep 1763
31 Aug 1712 Mälläis, Loimijoki, Finland - 21 Oct 1758
This page was last modified 15:02, 11 January 2020. This page has been accessed 98 times.