Category: House of Furuhjelm

Categories: Swedish Nobility | Finnish Nobility | European Noble Houses

Landing level category for profiles of persons affiliated with this noble house.

Noble family Furuhjelm, # 2051 in the Swedish House of Nobility. Ennobled 20 Jan 1762 introduced 1776.
N:o 146 på Finska Riddarhuset 6 Feb 1818

Sources;

  • Ättar-taflor öfver den på Finlands Riddarhus introducerade adeln af Oskar Wasastjerna Första delen A-K utgiven Borgå 1879 s 455
  • Den introducerade svenska adelns ättartavlor med tillägg och rättelser. Book II page 866. Digitized 2018 by Genealogiska Föreningen, Author Gustaf Elgenstierna 1925-1936 ISBN 978-91-984864-0-7

Person Profiles (7)

02 Jul 1762 Urjala, Häme, Finland - 21 Feb 1840
25 May 1701 Vyborg, Russia - 18 Dec 1782
abt 01 Jan 1550 - abt 15 Mar 1613
abt 01 Jan 1650 - 15 Mar 1683
abt 01 Jan 1675 - abt 15 Mar 1706
21 Jul 1621 Enköping, Sweden - abt 1653
abt 01 Jan 1570 Stockholm, Sweden - 13 Jun 1638
This page was last modified 01:12, 20 September 2020. This page has been accessed 83 times.