Category: House of Spens

Categories: Swedish Nobility | European Noble Houses


Släkten Spens härstammande från Jakob (James) Spens (1571-1632), tillhörig en skotsk låglandssläkt och baron av Wormiston i grevskapet Fife. De hörde till de skottar som ställde sig i svensk tjänst under 1600-talets krig och ansvarade dessutom själv för värvningar i Skottland och England för både Karl IX:s och Gustav II Adolfs räkning.


Person Profiles (10)

29 Nov 1781 Värmland, Sweden - 17 Apr 1857
abt 1626 Sverige - abt 1656
25 Apr 1751 Skiringe, Lilla Mellösa, Södermanland, Sweden - 23 May 1822
03 Oct 1792 Salnecke, Gryta, Uppsala, Sverige
01 May 1741 Sverige
1538 Wormiston House, Crail, Fife, Scotland - 04 Sep 1571 photo
03 Aug 1827 Grensholmen, Vånga, Östergötland, Sverige
09 Oct 1861 Grensholm, Vånga, Östergötland, Sverige - 28 Nov 1943 photo
abt 28 Aug 1571 Worminston, Fife, Scotland - abt 17 Nov 1632 photo
1500 Wormiston House, Crail, Fife, Scotland - 01 Mar 1547 photo
This page was last modified 11:50, 9 August 2019. This page has been accessed 72 times.