Category: Hovjägmästare

Categories: Yrken

Hovjägmästare är en titel på en jägmästare anställd vid ett hov eller på en person som bistår vid kungliga jakter. Numera är hovjägmästare ofta en hederstitel.


Person Profiles (2)

28 Jul 1877 Gimmersta, Julita, Södermanland, Sweden - 29 Jul 1937
10 Jul 1847 Skovby, Odense, Denmark - 04 Mar 1919 photo
This page was last modified 13:18, 7 January 2020. This page has been accessed 90 times.