Category: Hovpredikanter

Categories: Yrken

Enligt Förvaltningshistorisk ordbok:
Predikant och kyrklig ämbetsman anställd vid monarkens eller annan kunglig persons hovstat, från 1645 vid hovkleresiet. Det förekom både ordinarie och extraordinarie hovpredikanter. Under 1700-talet var hovpredikant också en tjänstebeteckning för predikant som verkade vid en svensk församling i utlandet, 1729 den som verkade i London. ”Hovpredikant” var också en av kungen förlänad titel utan motsvarande ämbete eller lön.


Person Profiles (2)

17 Nov 1572 Säbrå, Västernorrland, Sverige - 09 Jul 1642
17 Oct 1810 Sala, Södermanland, Sverige - 18 Dec 1879
This page was last modified 13:18, 7 January 2020. This page has been accessed 155 times.