Category: Husmän

Categories: Yrken inom jordbruk | Yrken


Husmän

Term for a person owning a small house. Used in Denmark and south of Sweden Skåne
I Svensk Uppslagsbok (1955) står bl a följande om husmän:
... (danska Husmand, eg. man, som äger ett (litet) hus) i Danmark och Skåne, förr, bofast arbetare på landet med eget hus, motsvarande ty. Häusler, Kotsäte, etc... Husmän ha funnits här sedan gammalt, men uppkomsten av h. tog särsk. fart vid slutet av 1700-talet; anledningen var önskan dels att hysa den jordlösa befolkningen, dels att kringgå förbudet mot jordavsöndringar. Husmän ägde icke del i byajorden utan i regel endast sin husbyggnad. För tillhörande tomt med hageplats, ev. åkerlapp, hade h. oftast att erlägga jordskyld el. dagsverken till byn el. bonden, allteftersom huset låg på byns gemensamma mark (oftast på bygatan, gatehus) el. på visst hemmans jord. Husmän voro dels lantarbetare, dels hantverkare el. soldater... etc
... även i Skåne ha flertalet husmansplatser friköpts, på senare år enl. 1925 års ensittarlag... etc

Pages (1)


Person Profiles (12)

25 Sep 1815 Gustav, Malmöhus län, Sweden - 27 Mar 1876 photo
10 Jan 1760 Ekeby, Vänge, Uppsala, Sverige - 22 Aug 1817
03 Jun 1835 Gessie, Malmöhus, Sverige
11 Apr 1795 Gessie, Malmöhus, Sverige
28 Aug 1766 Röddinge, Malmöhus, Sweden - 24 Mar 1817
30 Jun 1774 Hököpinge, Skåne, Sverige - 14 Dec 1831
1765 Ovanåker, Gävleborg, Sverige - 03 Mar 1836
abt 1735 - 29 Mar 1786
30 Sep 1853 Annelöv, Malmöhus län, Skåne, Sweden - 13 Jan 1909
abt 1741
23 Sep 1795 Landskrona, Skåne, Sverige - 27 Apr 1860
15 Nov 1773 Håkantorp, Sireköpinge, Skåne, Sweden - 06 Jan 1831
This page was last modified 16:34, 7 December 2018. This page has been accessed 92 times.