Category: Kolhuggare

Categories: Yrken

Denna kategori innehåller profiler av personer som arbetade i detta yrke.


Person Profiles (1)

19 Jul 1830 Väsby, Malmöhus, Sweden - 26 Jan 1857
This page was last modified 12:45, 31 October 2021. This page has been accessed 46 times.