Category: Komministrar, Linköpings stift

Categories: Linköpings stift | Komministrar


En komminister är en person som innehar ordinarie prästtjänst i en församling inom Svenska kyrkan. Det är ibland tex en församlingspräst vid sidan av kyrkoherden, men utan dennes ledande funktioner i pastoratet.

Komminister förkortas ofta km. Tidigare användes i Sverige benämningen kaplan.

Se även;

Subcategories (1)

This page was last modified 05:35, 13 July 2020. This page has been accessed 64 times.