Category: Komministrar, Växjö stift

Categories: Växjö stift | Komministrar

Denna kategori är avsedd att gruppera kategorier av kyrkor En komminister är en person som innehar ordinarie prästtjänst i en församling inom Svenska kyrkan. Det är ibland tex en församlingspräst vid sidan av kyrkoherden, men utan dennes ledande funktioner i pastoratet.

Komminister förkortas ofta km. Tidigare användes i Sverige benämningen kaplan.

Se även;

Subcategories (7)


Person Profiles (3)

30 Sep 1764 Ingemarsgården, Skatelöv (G), Sverige - 24 Jun 1837
16 Mar 1802 Södra Hestra (F), Sverige - 24 Jul 1851
15 Feb 1725 Väshult, Hagshult (F), Sverige - 20 Aug 1768
This page was last modified 17:15, 9 April 2021. This page has been accessed 86 times.