Category: Koninkrijk der Nederlanden

Categories: Categorieën | Netherlands Project | Nederlands Portaal | WikiTree Help (NL)

This is a high level category. Please do not add individual profiles. Add profiles to the narrowest category possible. See How to Categorize.
xxxxxxxx

Het koninkrijk der Nederlanden Het Koninkrijk der Nederlanden bestond vroeger uit Nederland en koloniën in andere werelddelen. Dit waren onder andere Nederlands-Indië, Suriname, de kolonie Curaçao en Onderhorigheden, en kleine gebieden in West-Afrika (tot 1872).

Het Huidige Koninkrijk der Nederlanden bestaat uit de 4 landen te weten Nederland, Aruba, Curaçao en Sint Maarten. Daarnaast zijn er 3 bijzondere gemeenten te weten Bonaire, Sint Eustatius en Saba. De laatste 3 landen vormen samen met de bijzondere gemeenten het Caribisch deel van het Koninkrijk. De 3 bijzondere gemeenten samen heten Caribisch Nederland. Voor meer informatie zie:

The Kingdom of the Netherlands The Kingdom of the Netherlands used to consist of the Netherlands and colonies in other continents. These included the Dutch East Indies, Suriname, the colony of Curaçao and Dependencies, and small areas in West Africa (until 1872).

The Current Kingdom of the Netherlands consists of the 4 countries, namely the Netherlands, Aruba, Curaçao and Sint Maarten. In addition, there are 3 special municipalities, namely Bonaire, Sint Eustatius and Saba. The last 3 countries together with the special sun

More infomation:

Subcategories (13)


Person Profiles (1)

Living Boomaars photo
This page was last modified 14:53, 9 January 2022. This page has been accessed 1,663 times.