Category: Korpraler

Categories: Yrken | Militära yrken

Denna kategori innehåller profiler av personer som var korporaler

Military rank see Wikipedia:Korpral


Person Profiles (12)

15 Sep 1780
26 May 1820 Långasjö, Kronoberg, Sverige
10 Mar 1891 Norra Vare, Blädinge, Småland, Sweden - 28 Feb 1973
abt 1732 - 25 Jan 1785
abt 1640 - abt 1699
03 Jul 1858 Sjösås, Kronoberg, Sweden
1733 - 26 May 1783
1748 Mora (W), Sverige - 03 Aug 1814
23 Apr 1761 Sunnanå, Ovansjö (X), Sverige - 23 Jul 1829
06 Mar 1755 Valla, Glanshammar, Örebro, Sverige - 04 Jun 1790
18 Dec 1697 Valbo, Gävleborg, Sverige - 12 Jan 1782
08 Aug 1826 Gillberga, Värmland, Sverige - 11 Jan 1874
This page was last modified 17:11, 9 April 2021. This page has been accessed 118 times.