Category: Kreatursfodrare

Categories: Yrken

Denna kategori innehåller profiler av personer som arbetade i detta yrke.


Person Profiles (1)

11 Sep 1822 Norra Freberga, Motala, Östergötland, Sverige - 26 Dec 1900
This page was last modified 12:44, 31 October 2021. This page has been accessed 36 times.