Category: Kronobåtsmän

Categories: Båtsmän | Yrken | Militära yrken | Marinen | Sjöfartsyrken

See also Category: Båtsmän

Image:SGC Header.jpg
Painting of naval uniform for båtsman 1824

Person Profiles (4)

23 Feb 1859 Sigvards, Eskelhem, Gotland, Sweden - 21 Mar 1923 photo
05 Feb 1868 Askedal, Ringarum, Östergötlands län, Sverige - 24 Oct 1930
18 Dec 1792 Rå, Ådals-Liden, Västernorrland, Sweden - 31 May 1865 photo
29 Nov 1870 Lye, Gotland, Sweden - 31 Dec 1904
This page was last modified 23:05, 13 July 2022. This page has been accessed 157 times.